Straatbeeld Alfred Oosterman | Zeer kort verhaal #zkv Marjolein Scherphuis

Mokkende mannen

Je hebt het altijd een weinig opbeurend beeld gevonden, de mokkende mannen bij de ingang van de kerk. Ze staan er al decennia. Destijds door de fabriek aangeboden aan de gemeenschap. Wat moet je ermee, behalve dankbaar zijn.
Het brons verbeeldt de Paastraditie die de inwoners jaarlijks samenbrengt. Al je hele leven loop je mee in de optocht, hand in hand door de stad, je weet niet beter. Maar dat mag allemaal niet meer. Regelgeving. Veiligheid. De samenhang gaat verloren. Maar ja, wat kun je.
De dingen komen altijd van hogerhand, zowel het slechte als het goede. Daarom heeft de mens God uitgevonden. En kerken gebouwd. En standbeelden neergezet. Het zou wat wezen als de mokkende mannen op een dag in een andere houding zouden staan. Juichend, hun hoeden omhooggooiend, versteend in een gezamenlijke aanval van vreugde in plaats van deze treurnis. Als Pasen en Pinksteren op dezelfde dag vallen, dan misschien.